YANICI TOZ PATLAMASI RİSKLERİNİ AZALTMA SİSTEMLERİ


Yanıcı Toz Patlaması Riskleri, IEP Technologies sistemleri kullanılarak azaltılabilir ya da tamamen ortadan kaldırılabilir. Katı maddeleri kullanan, depolayan ya da işleyen hemen hemen her tesiste katıların işlenmesi sırasında toza dönüşmesiyle bir patlama riski meydana gelir. Toz patlamaları, şunlar dahil ancak onlarla sınırlı olmayan çok çeşitli maddelerde olabilir ve olmaktadır: Alüminyum, Selüloz, Kömür, Mısır, Un, Mantar önleyici ilaçlar, Tahıl, Süt Tozları, Tıbbi İlaçlar, Plastikler, Reçine, Nişasta ve Şeker. Genel kural olarak, eğer bir madde yanabiliyorsa doğru koşullar oluştuğunda patlayabilir ve patlayacaktır.

Yanıcı toz patlaması ortamları, taşıma, işleme, öğütme ve depolama işlemlerinde meydana gelir. Bu ortamların her birinin, patlama risklerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılması konusunda kendine göre zorlukları vardır.

PATLAMA TAHLİYESİ/İZOLASYONU/BASKILAMA

Katı maddeleri kullanan, depolayan ya da işleyen her tesiste, bu katıların işlenmesi sırasında toza dönüşmesiyle bir patlama riski meydana gelir. Genel kural olarak, eğer bir madde yanabiliyorsa doğru koşullar oluştuğunda patlayabilir ve patlayacaktır.Farkı, doğru patlamaya karşı koruma sisteminin seçilmesi yaratır.

Patlama Tahliyesi, yanıcı toz patlamalarına karşı koruma için kullanılan üç temel sistem unsurundan biridir. Diğerleri ise İzolasyon ve Baskılamadır. Ürün ortama güvenli bir şekilde salınamadığında, bir işleme tankı binaya 3 metre uzaklıkta ise ya da patlama güvenli bir bölgeye tahliye edilemiyorsa Baskılama sistemi gerekli olur. Bir ateş topunun birbirine bağlı boru sistemi üzerinden diğer bina ve işleme tanklarına yayılma olasılığı varsa İzolasyon sistemi gereklidir.

Yanıcı Toz NFPA Standardı

NFPA 654 sayılı Yanıcı Parçacık Halinde Katı Maddelerin Üretiminden, İşlenmesinden ve Kullanılmasından Kaynaklanan Yangınların ve Toz Patlamalarının Önlenmesi Standardında patlamaların önlenmesi için toz kontrolü ile ilgili kapsamlı bilgiler yer almaktadır. Bazı öneriler aşağıda verilmiştir:

  • İşleme ekipmanı veya havalandırma sistemlerinden kaçan tozları en aza indirmek;
  • Toz toplama sistemleri ve filtreler kullanmak;
  • Tozun birikmesini en aza indiren ve temizliği kolaylaştıran yüzeyler kullanmak;
  • Denetime olanak sağlamak üzere tüm gizli alanlara erişim sağlanması;
  • Açık ve gizli alanlarda düzenli aralıklarla toz kalıntılarını kontrol etmek;
  • Toz kalıntılarını düzenli aralıklarla temizlemek;
  • Tutuşturma kaynağı varsa toz bulutu oluşturmayan temizlik yöntemleri kullanmak;
  • Sadece toz toplama için onaylı olan vakumlu temizleyicileri kullanmak;
  • Tahliye vanalarını toz tehlikesi olan alanlardan uzağa yerleştirmek;- Tehlikeli toz kontrol, test, bakım ve kontrol programları (tercihen belirli sıklık ve yöntemlerle yazılı olarak) geliştirmek ve uygulamak.

Patlama riski sizi endişelendiriyor mu?
Hemen bir uzman görüşüne başvurun!