Bir patlamanın maliyetli sonuçları

Bir patlamanın üretim veya işleme tesisinizde neden olabileceği tahrip edici etkileri düşünün. Günlerce veya haftalarca işleme devam edemeyebilirsiniz. İşlerin durması ve sonucundaki üretim kaybı, şirketiniz için pazarda rekabet dezavantajına neden olabilir. Sigorta teminatı maliyeti belirgin ölçüde artabilir. Hatta çalışanlarınız ciddi veya ölümcül sonuçlar doğurabilecek şekilde yaralanabilirler.

Patlama nasıl meydana gelir?

Parlama ve patlamanın ortaya çıkması için beş ögeye gereksinim vardır: yakıt, oksijen, dağılma, tutuşturma kaynağı ve kapalı bir alan. Yürüttüğünüz süreçlere bu sayılanlar dahil mi? Yakıt; ince partikül bulutu olarak dağılan yığın malzeme, yanıcı bir gaz veya buhar oluşturan uçucu bir kimyasal olabilir. Oksijen, çoğu tesis sürecinde yer almaktadır. Bir alev, kaynak arkı, anlık yanma, sürtünme kaynaklı veya elektrostatik kıvılcımlanmayla tutuşma meydana gelebilir. Son olarak, tesislerdeki süreçlerin çoğu kapalı alanda yürütülür. Beş ögenin tamamı bir araya geldiğinde tesisinizde patlama olasılığı ortaya çıkabilir.

Nasıl gelişir?

Patlama, ses hızından daha yavaş yayılan bir alev dalgası veya parlamadır. Alev cephesi yavaş bir hızda hareket etmeye başlar ancak aniden hız kazanır ve yüksek basınç veya şok dalgası oluşturur. Birçok endüstriyel süreç, bir patlamada oluşacak basınca karşı koyacak şekilde tasarlanmadığı için tahrip edici basınç dalgasının ve alevin ortaya çıkmasıyla işlemde kopma meydana gelir. Devamında, patlama sonrası oluşabilecek yangının yanı sıra ilk patlamanın tesis içinde toz tabakaları oluşturmasıyla meydana gelebilecek çok daha büyük ikinci bir patlama olabilir.

 

Her yıl patlama başına ortalama maddi kayıp 3,4 milyon ABD dolarıdır.

Patlamaların neden olduğu toplam kayıp, yangın dahil diğer başka nedenlerle oluşan kayıptan dört kat fazladır.Patlamalar, tüm aksaklıkların %4’üne ancak tüm kayıpların yaklaşık %40’ına karşılık gelmektedir.


Patlama riski sizi endişelendiriyor mu?
Hemen bir uzman görüşüne başvurun!