PATLAMAYA KARŞI KORUMA SİSTEMİ BİLEŞENLERİ


Bileşenler

En iyi patlamaya karşı koruma çözümü ister baskılama, ister tahliye isterse de izolasyon olsun, IEP Technologies, ihtiyaçlarınız için doğru ürünleri sunmaktadır. Sistem bileşenlerimiz, örneğin ATEX ve NFPA tarafından gerekli görülen onayları almak için titiz üçüncü taraf testlerinden geçmektedir.Her bir patlamaya karşı koruma tehdidi benzersiz olduğundan, koruma sistemini her bir uygulamaya uyarlamak için farklı türde patlama detektörleri, kontrol üniteleri ve baskılama sistemleri sunuyoruz.

KONTROL ÜNİTELERİ

 • Tek Bölgeli (EX 100.1/200) ve Çok Bölgeli (EX-8000 Kontrol Ünitesi)
  Tek Bölgeli (EX 100.1/200) ve Çok Bölgeli (EX-8000 Kontrol Ünitesi)

  Mikro işlemci tabanlı olup hem kontrol hem de doğrulama işlevleri bulunan bir kontrol ünitesidir. Kontrol ve batarya şarj devreleri, güç kaynağı ve çizilmez bir şeffaf korumaya sahip kontrol ve işaret işlevleri olan ön panelden oluşmaktadır. Ünite, üstün toz kontaminasyonu ve hava direnci sağlamak üzere tasarlanmış bir muhafazanın içindedir. Terminale erişim, kurulum kolaylığı için dikkatlice tasarlanmıştır.

  Patlama basıncı veya alev sensörlerinden gelen her tür sinyal, kontrol ünitesi tarafından kaydedilir, test edilir ve değerlendirilir. İzleme ve etkinleştirme hatları sürekli olarak kablo kopması, toprak arızası ve kısa devre yönünden kontrol edilir. Ayrıca kontrol ünitesinin önemli tüm fonksiyonlarının elektronik olarak doğrulanmasını sağlayan otomatik bir kendi kendine test sistemi bulunmaktadır. Bu kontrol üniteleri, süreç kilitlemesi için sorun rölesi kontakları ve bir sistem çalıştırması gerçekleşirse bildirim için alarm rölesi kontakları sağlar.

  Tek bölge bilgi formunu indirin
  Çok bölge bilgi formunu indirin

TESPİT

 • SmartDS Dinamik Tespit Sistemi
  SmartDS Dinamik Tespit Sistemi

  Detektör içindeki dinamik ölçüm hücreleri, basınçtaki değişiklikleri algılar. Önceden programlanan basınç değerleri aşıldığında detektör bir alarm göndermek üzere birkaç mikro saniye içinde tepki verir. MEX detektöründe tek bir katı muhafaza içinde iki seramik sensör olabilir. Algoritmik tabanlı çıkışı ve tam ölçekli patlama testlerine, uzman bilgisine ve uygulama deneyimine dayalı karar verme mantığı olan tek detektördür. Çıkış ve karar verme mantığı, patlama basıncı yükselmesi ile işlem basınç değişiklikleri arasındaki basıncı değerlendirerek en yüksek algılama güvenliğini sağlar. Seramik hücre sensörleri, detektörün mekanik hasara ve korozyon yapıcı toz, gaz ve sıvılara daha dayanıklı olmasını sağlar. Saha terminal kutusu (“FAB”) sayesinde MEX detektörü, çeşitli kontrol ünitelerine bağlanabilir.

  MEX detektörün rekabetçi avantajları arasında şunlar bulunur:

  Hapsedilmiş patlamalarla ilişkili basınç artışının karakteristik zaman profiline bağlı olarak dinamik basınç tespiti. Yanlış alarm dokunulmazlığı ve algılama güvenliği ile büyük ölçüde artar.

  Algılama güvenliğini ve ihtiyatı artırmak üzere iki basınç algılama hücresi kullanır.

  Çok çeşitli tehlike ve işlem koşulları sağlamak için sahada programlanabilir ünite. Ayrıca işletmeye alma aşamasında ayar noktasının programlanması ve çalıştırma sonrasında olay tanılaması için bir geçmiş ara belleği içerir.

  Bilgi formunu indirin

 • Statik Basınç Detektörü
  Statik Basınç Detektörü

  Statik basınç detektörleri, sadece bir eşiği olan kararlı süreçlerde (detektörün etkinleştirildiği noktada) kullanılır. Detektör hem sahada ayarlanabilir hem de FM onaylıdır. Bu detektörler, tipik olarak operatör hataları nedeniyle yanlış alarm riskini en aza indirmek için titreşim izolasyon açıklıkları ile birlikte çiftler halinde monte edilir. Statik basınç detektörleri, güvenilir ve emniyetli olup kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahiptir.

  Bilgi formunu indirin

 • Kızılötesi ve Ultraviyole Kızılötesi detektörler
  Kızılötesi ve Ultraviyole Kızılötesi detektörler

  Optik detektörler olarak kızılötesi ("IR") ve ultraviyole kızılötesi ("UV-IR") detektörler bulunur ve bunlar, belirli uygulamalar için patlama önleme sistemlerine entegre edilir. IR detektör, tipik olarak toz bulunan sistemlerde birbirine bağlı kanallarda kullanılır. UV-IR detektör, aerosol doldurma odaları ve kimyasal depolama odaları gibi yanıcı gaz veya buhar koruma sistemlerinde kullanılır.

  IR-13 bilgi formunu indirin
  UV/IR bilgi formunu indirin

BASKILAMA SİSTEMLERİ

 • eSUPPRESSOR™
  eSUPPRESSOR™

  IEP Technologies’in eSUPPRESSOR™ ürünü, patlama baskılama ve izolasyon sistemleri için kullanılan, yüksek hızda boşaltım yapabilen bir söndürme sistemidir. Sistemin benzersiz elektromekanik çalışma mekanizması ile aktivasyon için piroteknik cihazlara gerek duyulmaz. eSUPPRESSOR’ın basınç izleme, kilitleme-etiketleme ve cihaz durumunu gösteren LED gösterge gibi standart özellikleri vardır. Sistemin sağladığı önemli yararlardan biri, tüm güvenlik fonksiyonlarının tamamen izlenmesidir. Bu, piroteknik aktüatörlerin kullanıldığı cihazlarda mümkün değildir. eSUPPRESSOR’ın tasarım ve üretimi, SIL2 üçüncü taraf sertifikasyonu almıştır

  Bir patlama olayının tespit edilmesiyle Patlamaya Karşı Koruma Kontrol Ünitesi, eSUPPRESSOR vana mekanizmasına bir çalıştırma sinyali gönderir. Benzersiz tetikleme mekanizması, vana klapesinin çok hızlı (10 ms’den kısa sürede) açılmasına izin vererek söndürücünün nozül sisteminden geçtikten sonra koruma altındaki hacme boşaltılmasını sağlar.

  Bilgi formunu indirin

 • Pistonfire II Baskılama Sistemi
  Pistonfire II Baskılama Sistemi

  PistonFire baskılama sistemi; basınçlı baskılayıcı depolama silindiri ile toz tutuşturmayan, hava geçirmeyen bir National Electrical Manufacture’s Association (“NEMA”) muhafazalı vana gövdesinden oluşmaktadır. NEMA muhafaza; çalıştırma mekanizması, basınç şalteri, basınç göstergesi, doldurma vanası, OSHA denetim anahtarı ve saha kablo bağlantıları içermektedir. NEMA muhafaza, vidalı kapağıyla ve saha kablolarına kolay bağlantı için patlama korumalı, hızlı ayrılan konnektörle tamamen sızdırmaz hale getirilmiştir. Bir patlama olacağı tespit edildikten sonra baskılama sistemi bir çalıştırma sinyali alır. Çalıştırma mekanizması basınçlı, kuru kimyasallı baskılayıcının koruma altındaki alana birkaç mili saniye içinde hızlıca boşaltılması sürecini başlatır.

  Rekabet avantajları şunlardır:

  DOT, TC onaylı: Fabrikada basınçlandırılmış ve sızdırmazlığı test edilmiş olarak sahaya gönderilir ya da müşterinin tesisinde basınçlandırılır ve sızdırmazlığı test edilir

  En son NFPA 69'a göre izlenen ve kilitlenen düşük basınç şalteri

  Patlayıcı olmayan başlatıcılar ile taşınması güvenli (ATF veya UN kısıtlamaları yok)

  En son NFPA 69'a göre OSHA kilitleme plakası

  Nozüller yerinde kontrol edilebilir (NFPA 69) ya da başka şirketlerce alınıp tanka girişi

  Bilgi formunu indirin

 • E-HRD Baskılama Sistemleri
  E-HRD Baskılama Sistemleri

  E-HRD baskılama sistemi; toz, gaz ve hibrit karışımlar için her tür tank, kanal ve boru üzerine monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Baskılama sistemi vanası, kubbeli bir disk ve halka conta ile kapatılır ve sonra da azotla basınçlandırılır. Kubbeli diskin altında, bir kapsül ve hat kesme yükünden oluşan tahrik cihazları bulunur. Yaklaşık 1,5 mili saniye içinde hat kesme yükü, kubbeli diskin etrafında hemen hemen 300 derecelik oluklu bir delik keser. Kubbeli disk kesildikten sonra azot ile disk aşağıya itilir ve tüm kesit, baskılayıcı tozun dışarıya çıkması için uygun hale getirilir. Özel bir nozül sistemiyle baskılayıcı tozun en uygun şekilde iletimi sağlanır.

  Bilgi formunu indirin

 • PHRD Baskılama Sistemi
  PHRD Baskılama Sistemi

  Bu baskılama sistemi; gaz, çözücü buhar ve yanıcı tozların patlama baskılaması için kullanılır. Baskılama sistemleri, bir patlama alevini erken aşamada söndürerek basıncın tehlikeli oranlara yükselmesini önleyen, yüksek hızda baskılayıcılar gönderir.

  3 kg, 4 kg veya 16 kg toz baskılayıcı içeren ve kuru azot ile 60 bar (880 psi) seviyesine kadar basınçlandırılmış, silindir alaşım çelik konteyner. Flanşın içinde, bir mandalla kapalı tutulan bir kirişle desteklenen menteşeli bir klape vardır. Açılmayı başlatmak için iki adet pistonlu, patlayıcı olmayan, iletki ile çalışan aktüatörler kullanılır. Bağlantılı kontrol ünitesinden gelen elektrik sinyali ile aktüatörler etkinleştirildiğinde pistonlar mandalın hareket etmesini ve böylece klapenin açılmasını sağlar. Ardından azot, baskılayıcıyı yayıcı düzenek yoluyla yüksek bir hızla korumalı hacmin içine gönderir.

  Bilgi formunu indirin

İZOLASYON CİHAZLARI

 • Yüksek Hızlı İzolasyon Vanası
  Yüksek Hızlı İzolasyon Vanası

  Yüksek Hızlı İzolasyon Vanası, hayati önemde patlama izolasyonu uygulamaları için bir çözüm sunar. Bir boru hattı içinde mekanik bariyer sağlamak üzere birkaç mili saniye içinde çalışmaya başlar. Yüksek Hızlı İzolasyon Vanası; tam portlu, paslanmaz çelik sürgülü vana içeren paslanmaz çelik gövdeye sahiptir. Vana, bir parlamadan kaynaklanan 150 Psi basınca deformasyon olmadan dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Vananın kapanması, piston aktüatörüne hızla azot boşaltmak suretiyle birkaç mili saniye içinde sağlanır. Azot, IEP Technologies Yüksek Hızlı Boşaltım Şişesi ile tedarik edilir. Algılamayı ise genelde IEP Technologies patlama basıncı detektörü yapar. Detektör; denetim, alarm, sistem etkinleştirmesi ve işlemin durdurulmasını sağlayan bir IEP Technologies kontrol ünitesi tarafından izlenir. Vana için tipik uygulamalar arasında, toz toplayıcılar, değirmenler, fanlar, buhar geri kazanım hatları, kurutucular ve birbirine bağlı diğer işleme ekipmanı üzerindeki patlama izolasyonu bulunmaktadır.

  Bilgi formunu indirin

 • IsoFlap™ Pasif İzolasyon - Klapeli Vana
  IsoFlap™ Pasif İzolasyon - Klapeli Vana

  Dışarıya veya dış duvara yakın monte edilecek işleme ekipmanı için patlama tahliye bacası uygun bir koruma yöntemidir. Ancak kaynak ekipmanı korumak için koruma yönteminin, alev ve yanan malzemelerin akış yönünün tersine yayılmasını kısıtlamak üzere bir mekanizma içermesi çok önemlidir. Bu da ya aktif bir izolasyon sistemi (kimyasal veya mekanik) ya da pasif bir izolasyon vanası kullanılarak yapılabilir. Pasif patlama izolasyonu vanası, kaynak ekipmanlar arasında alevin ve yanan maddelerin yayılmasını azaltıcı mekanik bir bariyer sağlayan, kendi kendine çalışan bir cihazdır. Pasif izolasyon vanası, kendi vana tarzı için eşsiz özellikler sunar; Birikme Sensörü, Yıpranma Sensörü ve Arayüz Paneli bunlar arasındadır.

  Ürün bilgi sayfasını indirin

 • Ventex Pasif İzolasyon - Şamandıralı Vana
  Ventex Pasif İzolasyon - Şamandıralı Vana

  Dışarıya veya dış duvara yakın monte edilecek işleme ekipmanı için patlama tahliye bacası uygun bir koruma yöntemidir. Ancak kaynak ekipmanı korumak için koruma yönteminin, alev ve yanan malzemelerin akış yönünün tersine yayılmasını kısıtlamak üzere bir mekanizma içermesi çok önemlidir. Bu da ya aktif bir izolasyon sistemi (kimyasal veya mekanik) ya da pasif bir izolasyon vanası kullanılarak yapılabilir. Pasif patlama izolasyonu vanası, kaynak ekipmanlar arasında alevin ve yanan maddelerin yayılmasını azaltıcı mekanik bir bariyer sağlayan, kendi kendine çalışan bir cihazdır.

BACALAR VE ALEVSİZ TAHLİYE BACALARI

 • IV8 Alevsiz Patlama Tahliye Kapaklari
  IV8 Alevsiz Patlama Tahliye Kapaklari

  IV8 Alevsiz Patlama kapağı, bina içlerinde veya standart patlama tahliyesinin güvenli bir şekilde kullanılamayacağı alanlarda bulunan proses ekipmanları için patlamaya karşı koruma çözümü sağlar. Bu uygulamalarda alevsiz patlama kapakları en iyi koruma çözümü olabilir. Bir patlama meydana geldiğinde, tahliye kapağı açılır ve bir alev tutucu vasıtasıyla patlama basıncını ve alevi tahliye eder. Bu sırada sıcak gazları soğutur ve alevi söndürür. IV8, dayanıklı karbon çelik kaplı bir çerçeve içine yerleştirilmiş paslanmaz çelik bir patlama tahliye kapağı ile alev tutucu elek kullanır. Gövdeye entegre tahliye kapağı açılma sensörü sayesinde, tesis personelinin uyarılmasını ve kontrollü şekilde bir patlama durumunda uygun şekilde müdehalesini destekler

  Bilgi formunu indirin

 • EVN Alevsiz Patlama Tahliye Kapaklari
  EVN Alevsiz Patlama Tahliye Kapaklari

  İşleme tanklarının pek çoğu, bir bina içinde ya da standart patlama tahliyesinin güvenli bir şekilde uygulanamadığı başka bir alanda bulunur. Bu tür uygulamalar içinde alevsiz patlama bacaları, en iyi koruma çözümü olabilir. Alevsiz tahliye bacası, entegre alev tutucusu olan bir tahliye cihazından oluşur. Bir patlama olduğunda tahliye cihazı açılır ve tahliye edilen patlamayı alev tutucu içinden geçecek şekilde yönlendirir; burada alev tutucu malzeme içinden geçerken gazlar soğutulur ve böylece alevlerin, çevredeki alanlara yayılması önlenir. Entegre elektronik kontroller, tesis personeline sistemin durumu ile ilgili bilgi vermek için kullanılabilir.

  Bilgi formunu indirin

 • Patlama Bacaları
  Patlama Bacaları

  IEP Technologies Patlama Bacası Panelleri, yanıcı maddeler içeren bir parlama durumunda işlem tanklarında, kanallarda ve diğer endüstriyel yapılarda meydana gelecek hasarı en az indirmek üzere tasarlanmıştır. Bunlar, önceden belirlenen bir basınçta kırılıp parlamadan kaynaklanan alev topu ve basıncın güvenli bir alana tahliyesini sağlar. Yüksek verimli bu baca panelleri duvarlar ve bazen de bir işlem tankının çatısına içine yerleştirilir, belirli uygulamalara uygun olacak şekilde çeşitli boyutlar, yapılandırmalar, dereceler ve malzemeler içeren tipleri mevcuttur. Mevcut tarzlar arasında dikdörtgen veya yuvarlak, kubbeli veya düz baca panelleri vardır. Yalıtımlı baca panelleri ve bir baca panelinin kırıldığını gösteren patlama sensörleri gibi seçenekler bulunur.

  Bilgi formunu indirin


Patlama riski sizi endişelendiriyor mu?
Hemen bir uzman görüşüne başvurun!