Malzeme Testleri

ASTM, U.S. DOT, UN vb. tarafından yayımlanan kabul edilmiş test yöntemlerini kullanan IEP Technologies Combustion Research Center (Yanma Araştırma Merkezi), toz, sıvı ve gazlar içeren işlem malzemenizin yanma özelliklerini belirlemek için testler yapmaktadır. Malzemenizin özelliklerini anlamak, uygun bir koruma çözümü tasarlamanın ilk adımıdır.

   
 • Toz bulutu için patlayıcılık verileri
  Patlama tahliyesi, patlama izolasyonu ve patlama baskılama sistemleri dahil patlamaya karşı koruma sistemleri tasarlamak için Maksimum patlama basıncı Pmax ve patlama sabiti Kst kullanılmaktadır.

 • Minimum patlayıcı konsantrasyonu
  MEC: Belirli bir sürecin patlama ve yangın tehlikesini değerlendirme ile ilgili tüm faktörlerin dikkate alındığı bir parlama risk değerlendirmesi için bir unsur olarak kullanabilir.

 • Oksijen konsantrasyonunun sınırlandırılması
  LOC Tozları: Bir süreç alanında oksijen konsantrasyonunun azaltılması için asal gazlar kullanılan yangın ve patlama önleme ve koruma stratejileri geliştirilirken değerli olabilir.

 • Minimum tutuşma enerjisi
  MIE: Bir toz bulutu için bu değer, öncelikle işleme veya taşıma sırasında tutuşma olasılığının değerlendirilmesi için kullanılır.
  Patlama önleme sistemleri gibi önlemlerin ne kadar gerekli olduğunu değerlendirmek için tutuşma olasılığı kullanılır.

 • Bir toz bulutunun tutuşma sıcaklığı
  MIT Bulut: Belirli bir toz bulutunun yerel atmosfer basıncında fırında ısıtılmış havaya maruz kaldığında kendiliğinden tutuşacağı en düşük sıcaklığın ölçüldüğü prosedürdür.

 • Bir toz tabakasının sıcak yüzey tutuşma sıcaklığı
  MIT Tabakası: Bir toz tabakasının kendi kendine ısınacağı en düşük sıcaklık ölçülür. Bu toz tutuşma özelliği, ilgili tüm risk faktörlerinin dikkate alındığı bir yangın risk değerlendirmesinin bir unsuru olarak kullanılabilir.

 • Kendi kendine ısınma ile tutuşma
  Bir toz kütlesinin ısıtılmış bir ortama maruz kaldığında kendiliğinden tutuşma eğilimini değerlendirmek için kullanılan bir prosedürdür.


Patlama riski sizi endişelendiriyor mu?
Hemen bir uzman görüşüne başvurun!