Gizlilik Politikası

Son Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2019

1. Hakkımızda

IEP Technologies, LLC ("IEP Technologies", "biz", "bizi", "bize", "bizim") verilerinizin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda sorumludur. Bizimle ilgili daha fazla bilgi almak için istediğiniz zaman <Hakkımızda> kısmını ziyaret edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin dikkatli bir şekilde işlenmesi, birinci önceliğimizdir. Kişisel verilerinizi, AB, Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") ve ilgili ulusal hükümler dahil geçerli yasalara uygun şekilde işleriz.

Bu Gizlilik Politikası www.ieptechnologies.com adresiyle erişilebilen IEP Technologies web sitesi ve şirketimizin etki alanından (www.ieptechnologies.com) erişilebilen diğer web siteleri ile bu Gizlilik Politikasına bağlantı veren web siteleri (toplu olarak "Web Sitesi") için geçerlidir. Web sitemiz üzerindeki diğer operatörlerin web sitelerini ziyaret ederseniz, bu web sitelerinin gizlilik politikaları geçerli olur ve bu web sitelerinin içeriğinden ilgili operatörler sorumludur. Bu Gizlilik Politikası, Web Sitesine eriştiğinizde ya da Web Sitesini kullandığınızda geçerli olan Kullanım Koşullarına dahil edilmiştir.

Bu Gizlilik Politikası, grup şirketlerimizin kişisel veri işleme uygulamalarına bir genel bakış sunar. Web Sitemiz üzerinden kişisel veri topladığımız ve işlediğimiz hizmetlerimizin tümü aşağıda özetlenmektedir.

Bireysel hizmetler için ayrı veya ek koşulların geçerli olduğu ya da sizden izin istediğimiz durumlarda bunu, ilgili hizmetin (örneğin haber bülteni aboneliği) kullanımından önce size ayrıca iletiriz.

Kişisel verilerinizi korumak için hangi adımları atarsak atalım, İnternet üzerinden iletim yöntemlerinden veya elektronik saklama yöntemlerinden hiçbiri %100 güvenli değildir. IEP Technologies, verilerinizin güvenliği veya bütünlüğü ile ilgili garanti veremez ve Web Sitemizi ziyaret etmeniz nedeniyle meydana gelebilecek güvenlik veya bütünlük ihlali, iletim sırasında üçüncü taraf engellemesi ya da bilgisayarınızda veya başka bir malzemeniz üzerinde olabilecek başka hasarlardan sorumlu değildir. Web Sitemizin güvenliği ile ilgili sorularınız olursa info.iep.us@hoerbiger.com adresinden bizimle iletişime geçin.

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman değiştirebiliriz. Gizlilik Politikasının en son ne zaman revize edildiğini görmek için bu sayfanın en üstünde yer alan "Son Güncelleme Tarihi" çizelgesine bakabilirsiniz. Bu Gizlilik Politikasında yapılan her tür değişiklik, revize Gizlilik Politikasını bu Web Sitesinde yayımladığımız tarihte yürürlüğe girer.

2. Verilerinizi neden işleriz?

Web Sitemizi ziyaret edip etkileşime girdiğinizde, sizinle ilgili olarak Bölüm 3'te tanımlanan "kişisel veriler"i içeren bilgileri toplayabiliriz.

Sizden aldığımız kişisel verileri çeşitli şekillerde kullanırız. Örneğin bizimle iletişime geçmek istediğinizde sizden adınızı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı, mesleki unvanınızı, adresinizi ve sizinle iletişime geçebilmemiz için bize gönüllü olarak verebileceğiniz benzer kişisel bilgileri isteyebiliriz. Bu verileri verip vermemek sizin kararınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sunmak için sizden istediğimiz veriler, bu şekilde belirtilir.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlara yönelik olarak, yanlarında belirtilen yasal dayanaklar temelinde toplanır ve işlenir:

 • Sözleşme başlatma - GDPR, Madde 6, birinci fıkra, a ve b bendi
 • Sözleşmelerin işlenmesi - GDPR, Madde 6, birinci fıkra, b bendi
 • Müşteri yönetimi - GDPR, Madde 6, birinci fıkra, b, c ve f bendi
 • İletişim ve veri alışverişi - GDPR, Madde 6, birinci fıkra, a, b, c ve f bendi
 • Doğrudan pazarlama ve reklam - GDPR, Madde 6, birinci fıkra, a ve f bendi
 • İzin beyanlarının uygulanması - GDPR, Madde 6, birinci fıkra, birinci bent, a alt bendi
 • Veri işleme sistemlerinin düzgün çalışmasının sağlanması - GDPR, Madde 6, birinci fıkra, c ve f bendi
 • Başvuru sahipleri arasından seçim, işe alma ve alıştırma süreçleri ve kaynak yönetimi - GDPR, Madde 6, birinci fıkra, a ve b bendi

3. Sizden hangi verileri alır ve işleriz?

Sizden farklı kategorilerde kişisel veri toplarız. Kişisel veriler; kimliği tespit edilen veya edilebilir gerçek bir kişi ile ilişkili olan ya da geçerli hukukun tanımına uyan tüm bilgilerdir. Kimliği tespit edilebilir gerçek kişi ise doğrudan veya dolaylı olarak ve özellikle isim gibi bir tanımlayıcıya atama yoluyla tanımlanabilen kişidir. Kişisel veriler, örneğin adınız, adresiniz, telefon numaranız ve doğum tarihiniz (belirtilmişse) gibi bilgileri içerebilir.

Doğrudan veya dolaylı olarak sizinle ilişkilendirilemeyen istatistiksel bilgiler, örneğin sunduğumuz web sitelerinin ayrı ayrı popülerliği ya da bir sayfayı kullanan kişi sayısı, kişisel veri olarak nitelendirilmez. IEP Technologies, aşağıda da açıklandığı gibi, doğrudan veya dolaylı yoldan alınan kişisel veriler toplar. İki durumda da kişisel veriler, yalnızca gerekli olduğu ölçüde toplanır ve yalnızca yukarıda Bölüm 2'de belirtilen amaçlara yönelik olarak işlenir. Teknik olarak gerekli olmasa da hizmetlerimizden faydalanma düzeyini sizin için en uygun hale getiren verileri bize verip vermemek sizin kararınıza bağlıdır. Bu tür veri alanları "isteğe bağlı" olarak işaretlenir.

Bize üçüncü bir tarafa ait kişisel veriler vermeniz durumunda ilgili üçüncü tarafa bunu bildirdiğinizi ve söz konusu bilgilerin verilmesi için üçüncü taraftan izin aldığınızı beyan etmiş olursunuz.

Sizden topladığımız kişisel veriler şunlardır:

 • Unvan ve adınız; örneğin kullanıcı hesabınızın kişiselleştirilmesi için (kapalı oturum açma alanı),
 • E-posta adresi ve geçerliyse sizin seçtiğiniz parola; örneğin müşteri hesabınızın kullanılması veya iletişim formumuz aracılığıyla bizimle iletişime geçmeniz bağlamında,
 • Çevrimiçi başvuru sürecimizle bağlantılı olarak gönderilen aday verileri,
 • Hizmetlerimizi kullanırken gönüllü olarak bize verdiğiniz, örneğin iletişim formumuzu kullanırken yazdığınız e-posta adresiniz, telefon numaranız, mesleki unvanınız ve adresiniz gibi veriler,
 • Hizmetlerimizden faydalanmanın parçası olarak bize gönüllü olarak verdiğiniz veriler ya da gönüllü olarak vermeyi seçtiğiniz diğer veriler.

Ek olarak hizmetlerimizi kullandığınız sırada sizinle ilgili veriler dolaylı olarak toplanır:

 • Teknik bağlantı verileri; örneğin web sitemizden çağrılan sayfa, son üç hanesine kadar kısaltılmış şekilde IP adresiniz, çağrının tarihi ve saati,
 • Web sitesi takibi bağlamında toplanan veriler.

Reşit olmayanlar:

Web Sitemiz 16 yaşından küçük, reşit olmayan kişilere yönelik değildir ve reşit olmayan kişilerden bilinçli olarak kişisel veri toplamayız.

16 yaşından küçük kimse, Web Sitesine veya Web Sitesi üzerinden bilgi veremez. 16 yaşından küçük, reşit olmayan birinin ebeveyn izni olmadan veya kendi izni olmadan bize kişisel veri gönderdiğini tespit edersek bu verileri derhal sileriz. Elimizde 16 yaşından küçük bir çocuktan alınmış ya da bu yaşlarda bir çocukla ilgili bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle info.iep.us@hoerbiger.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

4. Verilerinize kimler erişebilir ve verilerinizi kimlere iletiriz?

 1. Üçüncü taraf sağlayıcıların erişimi

  Bizim sakladığımız kişisel verilerinize erişim, çalışanlarımızla ve işletmemizi desteklemek için ya da yukarıda belirtilen faaliyetlerin idaresi ve desteği ile bağlantılı olarak kişisel verilerinize erişmesi veya bunları kullanması gereken, bizim görevlendirdiğimiz hizmet sağlayıcılarıyla sınırlıdır.

  Verilerinize erişen üçüncü taraflar olursa bunun için daha öncesinde sizden izin almışızdır ya da bunun yasal bir dayanağı vardır.

  Hizmet sunmak veya verilerinizi işlemek için de hizmet sağlayıcılarından yararlanırız (barındırma hizmeti, mektup ya da e-posta gönderme hizmeti, veritabanı tutma ve analiz hizmetleri, web sunucularının güvenliğinin sağlanması veya web sitesi takibi gibi). Bu hizmetler için özel hükümler geçerli olduğunda ilgili hizmete yönelik olarak sizin adınıza aşağıdaki şekilde yerine getiririz. Hizmet sağlayıcılar; kişisel verilerin gizli tutulmasının sağlanması için sözleşme yükümlülükleri altına girer, verileri sadece bizim talimatlarımız doğrultusunda işler ve geçerli veri koruma yönetmeliklerine uymakla yükümlüdürler. Sözleşme imzalanan taraflar dikkatli bir şekilde seçilmiş olup verilerinize, hizmetlerin sunulması için gerekli ölçüde ve gerekli süre boyunca ya da verilerinizin işlenmesi ve kullanılması için izin verdiğiniz ölçüde erişebileceklerdir.

 2. Şirketler grubu içinde veri alışverişi

  IEP Technologies, küresel bir şirkettir. Bu itibarla, topladığımız ya da sizin verdiğiniz kişisel verileri, dünya genelinde kurum içi idari amaçlara yönelik olarak içinde bulunduğumuz IEP Technologies şirketler grubu dahilinde ifşa edebilir ya da paylaşabiliriz. Kullandığımız hizmet sağlayıcılarından bazılarının sunucuları, ABD'de veya Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışındaki ülkelerde yer almaktadır. Bu ülkelerdeki şirketler, kişisel verileri EEA içinde olduğu şekilde korumayan veri koruma kanunlarına tabi olabilir. Verilerinizin EEA'da kabul edilen düzeyde yüksek bir veri koruma seviyesinin olmadığı bir ülkede işlenmesi halinde kişisel verilerinizi yeterli düzeyde korumak için sözleşme düzenlemelerinden veya kabul edilen diğer araçlardan yararlanırız. Ayrı ayrı hizmetler kapsamında da bunu tekrar açıkça size bildiririz.

  Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasında, GDPR, Madde 45 uyarınca AB-ABD Gizlilik Kalkanı'na göre uygunluğa ilişkin AB Komisyonu kararı veya 05.02.2010 tarihli AB komisyonu kararı (2010/87/EU) ile birlikte GDPR, Madde 46, ikinci fıkra, c bendi uyarınca Standart AB Sözleşme Maddeleri veya GDPR, Madde 49, birinci fıkra, a bendi uyarınca sizin verdiğiniz izin esas alınır.

 3. Emniyet teşkilatları ve cezai soruşturma yetkililerine aktarım

  İstisnai durumlarda emniyet teşkilatları ve cezai soruşturma yetkililerine kişisel veri iletiriz. Bunu ilgili yasal yükümlülükleri, örneğin AB Ceza Muhakemesi Kanunu, Maliye Kanunu, Kara Para Aklama Kanunu veya geçerli diğer devlet polis kanunları ve uluslararası hukuku, esas alarak yaparız.

5. Saklama süreleri

Kişisel verileri, yasal düzenlemeler veya sizin verdiğiniz izin çerçevesinde saklarız. Kesin saklama süresini belirlemek için aşağıdaki ölçütleri kullanırız:

Kişisel verilerin toplanma amacının geçerliliğini kaybettiği zamana (örneğin devam eden bir yükümlülük yoksa bir sözleşme ilişkisinin sonuna ya da son faaliyete, belirli bir veri işleme süreci için verdiğiniz izni iptal ettiğiniz zamana) kadar kişisel verileri saklarız.

Yalnızca aşağıdaki durumlarda veri saklamaya devam ederiz:

 • Yasal saklama yükümlülükleri (örneğin vergi kanunu ve ulusal ticaret kanunlarına göre) varsa;
 • Yasal hak taleplerinin öne sürülmesi ve kullanılması veya yasal hak taleplerine karşı savunma yapılması için verilerin hâlâ gerekli olduğu durumlarda; örneğin web sunucularımızda saldırılara karşı savunma için teknolojik ve adli analiz gereklilikleri ve bu saldırıların yasal takibatı nedeniyle;
 • Silmenin, veri sahiplerinin meşru menfaatine aykırı olması halinde;

veya

 • GDPR, Madde 17, üçüncü fıkrası uyarınca başka bir istisna olursa.

6. Kişisel verileriniz ile ilişkili haklarınız

EEA içinde ve ikamet ettiğiniz ülkeye göre yasal haklarınız olabilir ve bu haklara aşağıda dikkatinizi çekmek istiyoruz. Veri koruma görevlimiz, topladığımız ve işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak sorabileceğiniz her tür soruyu yanıtlamaya elbette hazırdır.

 1. Bilgi edinme hakkı ve verilerin aktarılabilmesi

  Sizinle ilgili olarak işlediğimiz kişisel veriler hakkında istediğiniz zaman bilgi edinme hakkına sahipsiniz.

  Verilerin işlenmesi, sizin izniniz esas alınarak ya da GDPR, Madde 6, birinci fıkra, b bendi uyarınca sözleşme ile yapılıyorsa GDPR, Madde 20, birinci fıkrasına göre sizin hakkınızda saklanan kişisel verileri yapılandırılmış, güncel ve makine tarafından okunabilir bir biçimde almayı talep edebilirsiniz. Talep etmeniz halinde verileri doğrudan başka bir veri sorumlusuna da yönlendirebiliriz.

 2. Düzeltme, sınırlama ve silme hakkı

  Ayrıca GDPR'nin 16. ila 18. Madde uyarınca, kişisel verilerinizi hatalı bir şekilde işlememiz, sonraki veri işleme süreçlerinin kısıtlanması için bir neden olması, veri işleme sürecinin çeşitli nedenlerle yasa dışı hale gelmiş olması ya da verileri saklamanın başka yasal gerekçelerle kabul edilemez hale gelmesi gibi nedenlerle kişisel verilerinizin düzeltilmesini, kısıtlanmasını (engellenmesini) veya silinmesini isteyebilirsiniz. Silme hakkınızın yasal saklama süreleriyle kısıtlanabileceğini belirtmek isteriz.

 3. İtiraz hakkı

  Veri işleme sürecimiz GDPR, Madde 6, birinci fıkra, f bendi uyarınca sadece kendi meşru menfaatlerimize dayanıyorsa GDPR, Madde 21, birinci fıkrası uyarınca bu işleme sürecine itiraz edebilirsiniz. Bu durumda, sizin menfaat, hak ve özgürlüklerinizin üstünde gerekçeler olduğunu kanıtlayamamamız ya da veri işleme sürecinin, yasal bir hak talebinin öne sürülmesi, kullanılması veya savunulması amacına hizmet etmemesi halinde verilerinizi işlemeye son veririz. Ayrıca, GDPR 21 (2) Madde uyarınca, verilerinizin doğrudan reklam amacıyla kullanılmasına her zaman itiraz etme hakkınız bulunmaktadır ve bu itiraz, sonrası için geçerli olacaktır.

 4. İzni iptal etme hakkı

  Kişisel verilerinizi işlememize izin vererek olanak sağlamış olmanız durumunda GDPR, Madde 7, üçüncü fıkrası uyarınca, sonrası için geçerli olmak üzere verdiğiniz izni iptal etme hakkınız bulunmaktadır.

 5. Düzenleyici Kuruma başvurma hakkı

Kişisel verilerinizi işleyerek GDPR veya başka ulusal ya da uluslararası veri koruma kanunlarını ihlal ettiğimizi düşünürseniz düzenleyici kuruma şikayette bulunabilirsiniz.

Kaliforniya Gizlilik Hakları

Kaliforniya Medeni Kanunu, Bölüm 1798.83 kapsamında, Kaliforniya'da ikamet edip bizimle bir iş ilişkisi bulunan kişiler, önceki takvim yılında üçüncü tarafların doğrudan pazarlama amacına yönelik olarak üçüncü taraflarla paylaştığımız kişisel müşteri bilgi türlerini açıklayan bir bildirim talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu bildirim ile üçüncü taraflarla paylaşılan bilgi kategorileri, ilgili üçüncü tarafların adları ile adresleri ve ilgili üçüncü tarafların pazarladığı hizmet ve ürün türlerine dair örnekler tespit edilir. Kaliforniya'da ikamet ediyor ve bu bildirimin bir nüshasını almak istiyorsanız info.iep.us@hoerbiger.com adresine yazılı bir talep göndermenizi rica ederiz.

7. Bilgilerinizi kullanma ve ifşa etme şeklimiz ile ilgili seçenekler

Bize verdiğiniz kişisel verilerle ilişkili olarak size seçenekler sunmaya çalışırız.

Çerez ayarları

Tüm ya da bazı tarayıcı çerezleri reddedilecek ya da çerez gönderildiğinde size uyarı gönderilecek şekilde tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devreden çıkarmanız ya da reddetmeniz halinde, bu sitenin bazı kısımlarına erişilemeyeceğini ya da sitenin bazı kısımlarının düzgün çalışmayacağını göz önünde bulundurun. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Bölüm 9'a bakabilirsiniz.

Takip Etme

Şu an "takip etme" sinyallerine yanıt vermemekteyiz.

IEP Technologies kaynaklı iletişimler

İletişim bilgilerinizin IEP Technologies tarafından kullanılmasını istemiyorsanız veri toplamak için kullandığımız formlarda bu tercihinizi belirtebilir ya da info.iep.us@hoerbiger.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinizin söz konusu amaçlara yönelik olarak işlenmemesini isteyebilirsiniz. IEP Technologies'ten aldığınız e-postalarda bulunan "abonelikten çık" seçeneğini kullanarak da bizden gelen e-postalara son verebilirsiniz. Bu işlemin; sizin için hesap oluşturma, siparişiniz, garanti kaydı, ürün hizmet deneyimi veya başka işlemlerle ilgili süreçler için IEP Technologies tarafından sağlanan bilgiler için geçerli olmadığını göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

8. İletişim bilgileri

Bu Gizlilik Politikası ya da gizlilik uygulamalarımız ile ilgili her tür soru ve endişenizde ya da veri koruma haklarınızı kullanmak istediğinizde aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle / Veri Koruma Görevlimizle iletişime geçebilirsiniz.

Verdiğiniz izinleri iptal etmek istediğinizde de aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak iptal etmek istediğiniz izin beyanını belirtmenizi rica ederiz:

Sorumlu

Veri Koruma Görevlisi (IEP Almanya ve IEP İsviçre için)

IEP Technologies, LLC

417-1 South Street

Marlborough, MA 01752

United States of America

Tel: +1-855-793-8407

Faks: +1-508-485-3115

Info.iep.us@hoerberger.com

GDPR 27. Madde uyarınca AB içindeki temsilci:

IEP Technologies GmbH

Kaiserswerther Straße 85C

40878 Ratingen,

Germany

datenschutz.iep.de@hoerbiger.com

It.Sec GmbH & Co.KG

Einsteinstraße 55

89077 Ulm

Germany

datenschutz@it-sec.de


9. Ek notlar ve bireysel hizmetlerle ilgili hükümler

 1. İletişim formu

  İletişim formumuz ile bize gönderdiğiniz veriler, talebinize yanıt verilebilmesi için iletişim ve veri alışverişi amaçlarına yönelik olarak işlenecektir. Bu veriler, söz konusu amaçlar için işlenmelerinin gerekli olduğu süre boyunca ya da sonraki saklama sürelerinin sonuna kadar saklanır.

 2. Çevrimiçi başvuru süreci

  Size e-posta ile çevrimiçi olarak başvurma fırsatını sunuyoruz. E-posta ve gönderilen dosya eklerinin iletimi, İnternet üzerinden olur; dolayısıyla ilave araç kullanılmaz ve şifrelenmez. Elektronik başvuru verileriniz ilgili personel birimi tarafından alınır ve yalnızca ilgili pozisyon için sorumlu olan birime veya veri işleme sorumluluğu bulunan kişilere gönderilir. Bu sürece dahil olan tüm taraflar başvuru belgelerinize gerekli özeni gösterir ve belgelerinizi kesinlikle gizli tutar.

  Başvuru sahibi seçim sürecinin tamamlanmasının ardından başvuru belgelerinizi 3 ay kadar saklarız ve bu süre içinde sizinle bir iş akdi imzalamazsak sürenin sonunda elimizdeki nüshaları siler veya yok ederiz. Başvuru belgelerinizi başvuru sahibi havuzumuza dahil etmek istersek sizinle iletişime geçeriz. Bildirimde belgelerinizin daha uzun süre saklanması için aktif olarak izin verebilirsiniz.

  Bize e-posta ile gönderdiğiniz başvuruların tarafımıza şifresiz olarak iletildiğini göz önünde bulundurun. Bu nedenle de şifreleme yazılımı kullanılmasını öneririz.

 3. Müşteri hesabı

  ABD distribütörlerimize/temsilcilerimize web sitemizde kişisel bir müşteri hesabı açma fırsatı sunuyoruz. Bu hesap ile Web Sitemizde seçtiğiniz hizmetler için sık kullandığınız ayarları kişiselleştirebilir, kaydedebilir ve bunlara bağlantı oluşturabilirsiniz.

 4. Doğrudan pazarlama amacıyla veri işleme

  Posta ile reklam

  Kanunların izin verdiği ölçüde, tekliflerimiz için size reklamlar göndermek amacıyla adınızı ve elimizdeki adres bilgilerinizi kullanabiliriz. Bunun için yasal dayanak GDPR 47. Beyan ile bağlantılı olarak Madde 6, birinci fıkra, f bendi hükümleridir. Bu husustaki meşru menfaatimiz, satışları veya mevcut müşterilerimizin taleplerini artırmaktır. Verilerinizin reklam amacıyla kullanılmasına ileri bir tarihte istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. İtiraz etmek için yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak e-posta ile bir mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Mesajınızı aldıktan sonra verilerinizi posta listemizden sileriz. İtirazınızın kanıtı olan veriler, GDPR, Madde 17, üçüncü fıkra, e bendi uyarınca, geçerli olan başka saklama süresi yoksa, 6 yıl daha saklanacaktır. Fakat bu süre boyunca kişisel verileriniz başka bir işleme sürecinde kullanılmaz.

 5. Telefonla reklam

  Kanunların izin verdiği ölçüde, işletme müşterilerimizin ilgisini çekebileceğini varsayarak tekliflerimiz hakkında bilgi vermek için bize verdiğiniz ad, bağlı olunan şirket ve telefon numaranızı kullanabiliriz. Bunun için yasal dayanak GDPR 47. Beyan ile bağlantılı olarak Madde 6, birinci fıkra, f bendi hükümleri, UWG (Almanya) § 7 (2) No. 2 veya ilgili geçerli düzenleme hükümleridir. Bu husustaki meşru menfaatimiz, satışları veya mevcut işletme müşterilerimizin taleplerini artırmaktır. Verilerinizin reklam amacıyla kullanılmasına ileri bir tarihte istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. İtiraz etmek için yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak e-posta ile bir mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. Mesajınızı aldıktan sonra verilerinizi posta listemizden sileriz. İtirazınızın kanıtı olan veriler, GDPR, Madde 17, üçüncü fıkra, e bendi uyarınca 6 yıl daha saklanacaktır. Fakat bu süre boyunca kişisel verilerinizin başka bir işleme sürecinde kullanılması engellenecektir.

10. Web sitemizin kullanımı - Profil oluşturma, çerezler ve web takibi

 1. Google Analytics

  Bu Web Sitesi, Google LLC ("Google") şirketi tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Google Analytics, Web Sitesine kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etme sürecinde yardım etmek için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan "çerezler"i kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınız ile ilgili olarak çerezin ürettiği bilgiler, genellikle ABD'de bulunan bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Ancak bu Web Sitesinde IP anonimleştirme özelliği etkinleştirilmişse Google, IP adresinizi Avrupa Birliği Üye Devletleri içinde veya EEA Sözleşmesi taraf ülkeleri içinde önceden indirgeyecektir. Sadece istisnai durumlarda IP adresinin tamamı ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılacak ve orada kısaltılacaktır. Google bu bilgileri bizim adımıza, Web Sitemizi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi faaliyetleri ile ilgili raporlar hazırlamak ve web sitesi operatörüne web sitesi kullanımı ve İnternet kullanımı ile ilişkili başka hizmetler sunmak için kullanır. Google Analytics bağlamında tarayıcınızın ilettiği IP adresi, diğer Google Verileri ile birleştirilmez. Google Analytics'in web analizine itiraz etme yollarından biri, Google'a verilerinizi web analizi için saklamamasını ve kullanmamasını söyleyen bir kapsam dışı kalma çerezi ayarlamaktır. Bu çözümle, kapsam dışı kalma çerezi tarayıcı tarafından saklandığı sürece sadece web analizinin gerçekleşmeyeceğini göz önünde bulundurun. Hemen şimdi kapsam dışı kalma çerezi ayarlamak isterseniz şu bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable.

  Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanılmasını reddedebilirsiniz ancak öyle yapmanız durumunda web sitesinin tüm özelliklerini kullanamayabileceğinizi de unutmayın. Aşağıdaki bağlantıdaki tarayıcı eklentisini indirip kurarak Google'ın, çerezin ürettiği verileri toplamasını ve bunları web sitesini kullanımınız ile ilişkilendirmesini (IP adresinizle birlikte), bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz. Güncel bağlantı: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Verileri alan: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Gizlilik Kalkanı: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 2. Google Analytics Audience

  Google Analytics Audience, Google Analytics bünyesinde bir özellik olup pazarlama faaliyetlerimizin farklı kullanıcılar arasında ne kadar başarılı olduğunu analiz etmemizi sağlar.

 3. Sosyal Medya Düğmeleri

  Web Sitemizde LinkedIn ve YouTube Sosyal Medya Düğmeleri bulunmaktadır. Bu sosyal medya düğmeleri, iFrame adı verilen araçla eklenti olarak dahil edilmemiş, bağlantı olarak aktarılmıştır. Sosyal Medya Düğmelerine bastığınızda doğrudan ilgili sağlayıcının sayfasına yönlendirilirsiniz. Bu sosyal medya düğmeleri, söz konusu şirketlerin siz ve Web Sitemize ziyaretlerimiz hakkında kişisel veriler almasına olanak sağlayabilir.

 4. Google'dan DoubleClick

  Google'dan DoubleClick, sizin ilginizi çekebilecek reklamları size göstermek için çerez kullanır. Tarayıcınızda hangi reklamların gösterildiğini ve hangilerinin görüntülendiğini tespit etmek için tarayıcınıza anonim bir tanımlama numarası atanır. Bu çerezlerde kişisel bilgi olmaz. DoubleClick çerezinin kullanılması ile Google ve bağlı Web Siteleri, bizim Web Sitemize veya İnternet'teki diğer Web Sitelerine önceki ziyaretlerinize göre reklamlar gösterebilmektedir. Çerezlerin ürettiği bilgiler, değerlendirme için Google tarafından iletilir ve saklanır. Google, yalnızca yasal düzenlemeler nedeniyle veya sipariş sürecinin parçası olarak üçüncü taraflara veri aktarır. Google, sizin verilerinizi topladığı diğer verilerle birleştirmez.

  Bu tür veri işleme sürecini kabul etmezseniz tarayıcınızı uygun şekilde ayarlayarak çerez saklanmasını engelleyebilirsiniz. <https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de> bağlantısına tıklayıp indirilebilir tarayıcı eklentisini kurarak çerezlerin ürettiği ve Web Sitelerini kullanımınız ile ilişkili verilerin Google tarafından toplanması ile bu tür verilerin Google tarafından işlenmesinin önüne geçebilirsiniz. Alternatif olarak bu sayfadaki DoubleClick çerezlerini devre dışı bırakabilirsiniz: <http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html>.

  Verileri alan: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Gizlilik Kalkanı: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 5. Genişletilmiş gizlilik modunda iFrame ile gömülen YouTube videosu

  Size video içeriklerini göstermek için Google'ın sunduğu bir hizmet olan YouTube'u kullanıyoruz. Gizliliğinizi korumak için genişletilmiş gizlilik modunu etkinleştirdik.

  YouTube da kendi web sitelerindeki ziyaretçiler ile ilgili bilgi toplamak için çerezleri kullanır. YouTube bu çerezleri video istatistikleri elde etmek, sahtekarlığı önlemek ve kullanılabilirlik düzeyini iyileştirmek için kullanmaktadır. Bir video açıldığında genellikle Google DoubleClick ağı ile bir bağlantı kurulur. Videoyu başlattığınızda, özellikle YouTube'da oturum açmışsanız, daha ileri düzeyde bir veri işleme süreci başlayabilir. Bu süreç üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

  Videoyu başlatma düğmesine basarak YouTube LLC şirketine veri iletimine de izin vermiş olursunuz.

  YouTube'da gizlilik ile ilgili daha fazla bilgi için YouTube'un gizlilik politikasına bakabilirsiniz.

  YouTube'da gizlilik ile ilgili daha fazla bilgi için YouTube'un gizlilik politikasına bakabilirsiniz: <http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube>.

  Verileri alan: YouTube LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

  Gizlilik Kalkanı: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=ActivePatlama riski sizi endişelendiriyor mu?
Hemen bir uzman görüşüne başvurun!