Risk Altındaki İşleme Ekipmanı

Sanayi tesislerinde yanıcı toz veya buhar patlaması tehlikesine açık, geniş bir yelpazede yer alan birçok süreç ve işleme ekipmanı bulunmaktadır. Yanıcı maddeleri kurutma, toplama, öğütme, taşıma ve filtreleme için kullanılan ekipmanlar patlama riski altındadır. IEP Technologies bu süreçler ve tanklara yönelik koruma çözümleri sunma konusunda engin deneyime sahiptir. Patlama riskinin olduğu bazı uygulamalar aşağıda tanımlanmıştır.

Risk Altındaki İşleme Ekipmanı


Patlama riski sizi endişelendiriyor mu?
Hemen bir uzman görüşüne başvurun!