Değirmenler ve öğütücüler


Uygulama

Değirmen uygulamaları, çok çeşitli ekipman türlerini kapsar.Tipik olarak malzeme, bir giriş kanalından geçerek değirmenin merkezine gider ve oradan da karşılıklı örtüşen pim dizilerine çarpacak şekilde dışarı atılır veya daha küçük parçacıklar elde edilecek şekilde mekanik olarak öğütülür. Parçacıkların kendi arasındaki ya da parçacıklar ile metal arasındaki çarpışmalar, çok ince malzemeler ortaya çıkarır ve bu malzemeler alıcı tanka boşaltılır. Bu da konveyör ile mekanik olarak, pnömatik olarak ya da yer çekimi ile düşme şeklinde yapılabilir.


Tehlike

Öğütme sistemleri özel bir tehlike teşkil eder. Bu sistemler sadece küçük maddeler üretmekle kalmaz; hareketli parçaları ve çalışma sırasında üretilen enerji de tutuşma potansiyelini artırır. Sistem içinde üretilen tutuşturma kaynaklarına ek olarak, besleme akımındaki yabancı maddeler de darbe kıvılcımlarına neden olabilir. Bu yabancı maddelerin sadece bazıları, örneğin hurda metal, değirmenlerde yaygın olarak kurulu manyetik ayırıcılar tarafından uzaklaştırılır. Değirmenlerin çoğu dahili dinamik parlama basınçlarına dayanacak şekilde tasarlansa da yakındaki ekipmanlar ve kanal sistemi patlamanın yayılmasının yarattığı şiddetli etkilere karşı dayanıksız olabilir.

Koruma Sisteminin Tanımı

Değirmen ile alıcı tankın birbirine yakın olması, bunların tek bir korumalı bölge içinde alınmasını pratik hale getirir. Daha büyük sistemler, patlamayı baskılama sürecini birbirinden bağımsız olarak başlatan birkaç farklı bölgeye ayrılabilir. Hem değirmene hem de alıcıya patlama basınç detektörleri monte edilir. Bunlar, olabilecek bir patlamadan kaynaklanan basınç farklılığını tespit eder. Öğütülmüş malzemenin pnömatik olarak taşındığı değirmenler için yaygın tespit yöntemleri arasında kızılötesi detektörler de vardır. Bu detektörler kontrol paneline, işlemi durdururken aynı anda yüksek hızlı boşaltımlı yangın söndürücüleri tetikleyen bir sinyal gönderir. Değirmen silosuna ve toplayıcı gövdesine monte edilen yangın söndürücüler, maksimum basınca ulaşılmadan önce alevleri söndürme amacıyla tasarlanmıştır. Değirmen besleme kanalı üzerindeki hortumlu izolasyon söndürücüsü ile taşıma kanalı üzerindeki yayıcı nozüllü izolasyon söndürücüsü, alevin geçişini kısıtlamak üzere baskılayıcıyı dağıtır


Patlama riski sizi endişelendiriyor mu?
Hemen bir uzman görüşüne başvurun!