Hızlı Kurutucular


Uygulama

Hızlı kurutucular, mısır nişastası gibi ıslak maddeleri kurutmak için kullanılır. Kurutulacak maddeler petrol veya gaz yakıtlı ısıtıcının ürettiği sıcak hava akımından geçirilir. Ürün, kurutucu kanal sistemi boyunca taşınırken kurur. Bu kanal sistemi, kuruyan ürünü hava akımından çıkaracak bir siklon öbeği veya diğer ayırıcılarda son bulur. Toz toplayıcılar gibi ikincil ayırıcılar da kullanılabilir.


Tehlike

İşlemden geçirilmekte olan malzeme yanıcı ise oluşturacağı tozun da patlayıcı olması muhtemeldir. Hızlı kurutma sistemlerinde işlenmekte olan malzeme, kurutucudan geçirilip nem kaybederken tutuşmaya daha duyarlı hale gelir. Kuruyan ürünün minimum tutuşma enerjisi, statik boşalmayla tutuşma tehlikesi oluşturabilecek kadar düşük olabilir. Ek olarak, kurutucunun duvarlarına yapışan madde kendi kendine tutuşacak kadar enerji soğurabilir. Bunun sonucunda oluşan parlama, yüksek alev hızlarına ulaşır ve kanal geometrisinin basınç biriktirme etkisi nedeniyle tahrip edici basınçlar oluşturur.

Koruma Sistemi ile İlgili Dikkate Alınacak Hususlar

Hızlı kurutuculara yönelik koruma sistemleri, işlem boyunca yeterli madde konsantrasyonu sağlamalıdır. Ek olarak, siklonlar kullanılıyorsa hava ayırma verimini sürdürmek için iç duvarların pürüzsüz olması gereklidir. IEP Technologies baskılama sistemleri, gerekli durumlarda, işlemde uzatmaya sebep olmadan baskılayıcı yaymaya yönelik hizalı yayma düzenekleriyle bunu sağlar.

Koruma Sistemi Tanımı

Hızlı kurutuculara yönelik bir patlama baskılama sisteminde, patlama baskılama detektörleri kurutucu kanalı boyunca birkaç noktaya ve her bir hava ayırma tankına monte edilir. Muhtemel bir patlamanın oluşturacağı basınç sapmalarını tespit ederler ve bir kontrol paneline sinyal gönderirler. Kontrol ünitesi, işlemi durdururken aynı anda yüksek hızlı boşaltımlı yangın söndürücüleri tetikler. Yangın söndürücüler, maksimum basınca ulaşmadan önce hızla boşaltım yapmak, alevi söndürmek ve alevin yayılmasını yavaşlatmak üzere tasarlanmıştır. Benzer şekilde, hava ayırıcılara monte edilen yangın söndürücüler alevi söndürür ve patlamanın bağlı ekipmana yayılmasını yavaşlatır


Patlama riski sizi endişelendiriyor mu?
Hemen bir uzman görüşüne başvurun!