Akışkan Yataklı Kurutucular


Uygulama

Akışkan yataklar, malzemeleri soğutmak veya kurutmak için kullanılırlar. Ürün, ekli bir yatay delikli levha üzerine kendi ağırlığı ile beslenir. Levhanın altından verilen sıcak veya soğuk hava, akışkan bir malzeme yatağı oluşturmak için ürünün içinden geçer. Akışkan yataklı kurutucu (veya soğutucu), malzemeyi levhanın tahliye ucundaki bende taşıyacak biçimde salınır. Hava, üst tarafa monte edilen çıkış kanalları yoluyla bir veya daha fazla toz toplayıcı veya siklon ayırıcıdan tahliye edilir.

Tehlike

İşlemden geçirilmekte olan malzeme yanıcı ise oluşturacağı tozun da patlayıcı olması muhtemeldir. Akışkan yataklı kurutucular/soğutucular, kurutulan veya soğutulan malzeme, gelen havayla akışkan hale gelirken patlayıcı olabilecek bir toz/hava karışımı oluşturur. Bu koşullar altında, patlamayı tetiklemek için gerekli olan tek şey bir tutuşturma kaynağıdır.Bu tutuşturma kaynağı da diğer kurutucular gibi kaynak ekipmandan gelen yanan partiküller olabilir. Kurutucunun duvarlarına yapışan veya iç bentte toplanan malzeme, patlama için tutuşma sağlayarak kendi kendine tutuşabilir.

Koruma Sistemi Tanımı

Akışkan yataklı kurutucular/soğutucular sıklıkla tesis içerisine yerleştirilir ve dolayısıyla patlama tahliye bacası ile koruma uygun olmaz. Geometrileri de havalandırmanın gerçekleştirilmesini zorlaştırır. Çözüm, bir patlama baskılama sistemiyle sağlanır. Böyle bir sistemde, akışkan yataklı kurutucuya/soğutucuya monte edilen patlama basınç detektörleri, başlamak üzere olan bir patlamanın oluşturacağı basınç sapmalarını tespit eder. Bu detektörler kontrol paneline, işlemi durdururken aynı anda yüksek hızlı boşaltımlı yangın söndürücüleri tetikleyen bir sinyal gönderir.Kurutucuya/soğutucuya monte edilen yangın söndürücüler, maksimum basınca ulaşılmadan önce alevleri söndürme amacıyla baskılayıcıyı hızla tahliye eder. Giriş kanalına ve toz tahliye kanalına monte edilen izole edici yangın söndürücüler patlamanın bağlı ekipmana yayılmasını yavaşlatır.


Patlama riski sizi endişelendiriyor mu?
Hemen bir uzman görüşüne başvurun!