Siklon Ayırıcılar


Zorluk

Siklon ayırıcılar hem alıcı tank olarak hem de toz toplama amacıyla kullanılır. Bu cihazlar, giriş havası siklona teğet olarak girerken oluşan girdabın santrifüj etkisiyle katıları hava akımından ayırır. Toz veya granül malzeme, siklon duvarlarına çarpar ve huni kısmına düşerek döner sürgülü vana yoluyla tahliye edilir. Bu sırada temizlenen hava da bir çıkıştan tahliye edilir.

Tehlike

İşlemden geçirilmekte olan malzeme yanıcı ise oluşturacağı tozun da patlayıcı olması muhtemeldir. Bir siklon birincil ayırıcı olarak kullanıldığında, normal işletim sırasında ortamda daimi olarak patlayıcı bir toz bulutu mevcut olabilir. Bu koşullar altında, patlamayı tetiklemek için gerekli olan tek şey bir tutuşturma kaynağıdır. Bu tutuşturma kaynağı da statik elektrik veya değirmenler ve kurutucular gibi kaynak ekipmandan gelen, yanmakta olan partiküller olabilir.

Koruma Sistemi ile ilgili Dikkate Alınacak Hususlar

Siklonlara yönelik koruma sistemlerinde, verimli siklon performansı için iç tank duvarının pürüzsüz olması gerekir. IEP Technologies baskılama sistemleri, baskılayıcı yaymaya yönelik hizalı yayma düzenekleriyle bu ihtiyacı karşılar.

Koruma sistemi tanımı

Siklonlar, sıklıkla tesis içine yerleştirildiklerinden patlama tahliye bacası uygun olmaz. Ek olarak, pürüzsüz bir iç duvar ve yeterli havalandırma alanı gerektiğinden siklon yapısı, patlama tahliyesini zorlaştırır. Çözüm, bir patlama baskılama sistemiyle sağlanır. Böyle bir sistemde, siklona monte edilen patlama basınç detektörleri muhtemel bir patlamanın oluşturacağı basınç sapmalarını tespit eder. Bu detektörler kontrol paneline, işlemi durdururken aynı anda yüksek hızlı boşaltımlı yangın söndürücüleri tetikleyen bir sinyal gönderir.

Siklona monte edilen yangın söndürücüler, baskılayıcıyı hızla boşaltmak ve maksimum basınca ulaşılmadan alevleri söndürmek üzere tasarlanmışlardır. Giriş kanalına monte edilen izole edici yangın söndürücü, kaynak işlem ekipmanına geri tepmeleri hafifletir. Ek olarak, huni üzerine monte edilen patlamaya dayanıklı döner sürgülü vana, yanan malzemelerin aşağıya geçme olasılığını azaltır.


Patlama riski sizi endişelendiriyor mu?
Hemen bir uzman görüşüne başvurun!