Toz Toplayıcılar


Uygulama

Toz toplayıcılar hem alıcı tank olarak hem de toz toplama amacıyla kullanılır. Bir dizi filtre torbası veya filtre kartuşu kullanarak hava akımından tozu ayırırlar. Toz yüklü hava, toplayıcıya girerken yavaşlar ve toz yükünün bir kısmını, döner vana ile boşalan toplama hunisine bırakır. Daha hafif olan toz, sürüklenerek filtre bileşenleri içine girer ve buradan da periyodik olarak hava üfleme veya çalkalama mekanizması ile boşaltılır.


Tehlike

İşlemden geçirilmekte olan malzeme yanıcı ise oluşturacağı tozun da patlayıcı olması muhtemeldir. Toz toplayıcılar en ince tozları ve dolayısıyla bir işlemde en kolay tutuşanları toplarlar.Bu nedenle, toz toplayıcılar en çok korunan işlem tanklarıdır.Birçok toz toplayıcıda biriken toz, patlama sınırının altındadır.Ancak filtre bileşenlerinin çalkalanarak veya ters hava jetleriyle temizlendiği sırada patlayıcı düzeyde konsantrasyonlar elde edilebilir. Bu koşullar altında, patlamayı tetiklemek için gerekli olan tek şey bir tutuşturma kaynağıdır. Bu tutuşturma kaynağı da statik elektrik veya değirmenler ve kurutucular gibi kaynak ekipmandan gelen, yanmakta olan partiküller olabilir. Parlama, toz toplayıcıya zarar vermesinin yanında, bağlı ekipmana da yayılabilir. NFPA 654, alevin bağlantılı tanklar arasında yayılmasının durdurulması için parlama izolasyonunun dikkate alınmasını gerektirir.

Koruma Sistemi ile ilgili Dikkate Alınacak Hususlar

Siklonlara yönelik koruma sistemlerinde, verimli siklon performansı için iç tank duvarının pürüzsüz olması gerekir. IEP Technologies baskılama sistemleri, baskılayıcı yaymaya yönelik hizalı yayma düzenekleriyle bu ihtiyacı karşılar.

Koruma Sistemi Tanımı

Dışarıya veya dış duvara yakın monte edilecek toz toplayıcılar için patlama tahliye bacası uygun bir koruma yöntemidir.Koruma, parlamanın neden olduğu basıncı tahliye etmek için önceden belirlenmiş patlama basıncında kırılan patlama tahliye bacası ile sağlanır. Dış duvara yakın olmayan, içerideki işleme ekipmanı için alevsiz tahliye bacaları uygun bir koruma yöntemi olacaktır. Alev, alevsiz tahliye bacalarıyla durdurulur ve gazlar paslanmaz çelik elekten geçerlerken soğutulur.

Toz toplayıcı sıklıkla tesis içerisine yerleştirilir ve dolayısıyla patlama tahliye bacası ile koruma uygun olmaz. Çözüm ise patlama baskılama sistemidir. Böyle bir sistemde, toplayıcıya monte edilen patlama basınç detektörleri, başlamak üzere olan bir patlamanın oluşturacağı ilk basınç sapmalarını tespit eder.Bu detektörler kontrol paneline, işlemi durdururken aynı anda yüksek hızlı boşaltımlı yangın söndürücüleri tetikleyen bir sinyal gönderir. Toplayıcıya monte edilen yangın söndürücüler, tahrip edici basınca ulaşılmadan önce alevleri söndürmek için baskılayıcıyı hızla püskürtür. Giriş kanalına monte edilen izole edici yangın söndürücü, bağlı işleme ekipmanına doğru yukarı yönlü geri tepmeleri önler.


Patlama riski sizi endişelendiriyor mu?
Hemen bir uzman görüşüne başvurun!